Bornholms Middelaldercenter

På oplevelse i historien

På Bornholms Middelaldercenter kan du for en stund eller for en hel dag indleve dig i livet i bondesamfundet cirka år 1350- 1450. Du kan både se, lugte og føle atmosfæren i et levende middelaldermiljø med dyr, huse, vandmølle og befæstet stormandsgård hvor dagligdagen er så virkelighedsnær som overhovedet muligt med arbejdende håndværkere og bønder, der passer deres daglige dont. På stormandsgården kan du prøve noget af soldatens udstyr, skyde med bue og pil samt på bestemte tidspunkter høre kanon og hagebøsse brage.

Stedet for børnefamilier

Bornholms Middelaldercenter er stedet for børnefamilier og andre nysgerrige sjæle. Se demonstration af ildvåben og kanonaffyring m.m. Kom og løb en tur på palisaderne, se den røde jernbeslåede dør og kast dig ud i hvad dagen byder på. Her kan man “få fingrene” i daglige “prøv selv” aktiviteter og indleve sig i atmosfæren i de indrettede landbohuse blandt gamle dyreraver, vandmølle, vaskeplads med mere.

Middelaldercentret er et videnspædagogisk aktivitetscenter, hvor man har mulighed for at opleve, hvordan den danske middelalder i 1300 tallet kunne have set ud. Centeret har opført en landbobebyggelse med vandmølle, gildehus, farverhus, smedje, pottemagerhus, landbohus og urtehave på et 15 hektar stort område.

Beliggenhed i smuk natur
Centrets middelalderbebyggelse ligger i en smuk og kuperet natur med klippeløkker, skovbevoksning, et gammelt stenbrud og en forhistorisk hulvej som fører ned til åen. På bakketoppen troner den befæstede stormandsgård med tårn, vold og palisade. Nedenfor stormandsgården ligger landbobebyggelsen med smedje, gildehus, pottemagerhus og farverfamiliens hus, omkranset af dyreindhegninger og gamle dyreracer der hilser velkommen. Ved hulvejen finder man en lille “plaskemølle” og i det fjerne truer galgen på sin galgebakke.

 

Færger til Bornholm

Nyheder:

GRATIS til Bornholm - du bestemmer - vi gør det muligt.

Færge: Ystad-Rønne T/R  med bil og op til 5 personer.

Hvornår: Alle dage og uger undtagen ugerne 24 og 28 til og med 33. 

Sådan fungerer det:

Vi refunderer din billetpris til "Billigbillet" eller "Pensionistbillet", hvis du bestiller min. 3 nætter på Sandkås Feriecenter i Allinge.

Har du købt en standartbillet udbetaler vi kun prisen på billigbilletten.

Bemærk - Bemærk:

1). Du skal selv bestille og betale din færgebillet.

2). Opholdet skal være købt og betalt direkte hos Sandkås Feriecenter for at opnå denne rabat.

Christiansø

Christiansø – længst mod øst
Christiansø er uden sidestykke. Intet andet sted i Danmark finder du en ø-gruppe så unik som Ertholmene. Christian den V’s gamle fæstning ser næsten ud, som da den blev anlagt i 1684. Øerne har deres egen døgnrytme og årscyklus og den helt specielle natur giver dig en særlig oplevelse af skøn atmosfære og ro.

Læs mere om Christiansø her:

Ertholmene
Du finder Ertholmene ca. 20 km nord for Svaneke og disse består af 2 beboede øer: Christiansø og Frederiksø (der er forbundet af en hængebro), fuglereservatet Græsholmen samt adskillige mindre skær – heriblandt Danmarks østligste punkt, Østerskær. Ertholmene ejes af det danske forsvarsministerium og boligerne, der kun kan lejes, er hjemsted for omkring 100 fastboende. Øerne besøges hvert år af omkring 70-80.000 gæster, så der er vel ikke noget at sige til, at øens beboere puster ud, når endagsgæsterne er steget ombord på ét af Christiansøfartens skibe igen!
Stort fuglereservat

På Christiansø finder du ingen biler og kun to pattedyr; nemlig pindsvin og mus. Til gengæld ser du om foråret overalt rugende edderfugle, der foretrækker disse fredelige øer som yngleplads. På fuglereservatet Græsholmen ruger ca.10.000 par sølvmåger, og alk og lomvie yngler her som det eneste sted i Danmark. Forår og efterår trækker millioner af småfugle over Østersøen på vej til og fra yngleområderne i nord og store mængder af trækfugle søger føde og hviler sig på Christiansø inden rejsen går videre.

Et besøg værd
Om sommeren indbyder den blå Østersø til en lille dukkert fra klipperne eller badebroen og året rundt kan du vandre på kryds og tværs af øen og stadig efter mange besøg opdage nye ting. Øerne er også et yndet sted for lystsejlere. Restauranten på Gæstgiveriet giver dig mulighed for at nyde mad med masser af gode friske fisk samt andre specialiteter, der på hverdage bliver sejlet til øerne med Postbåden Peter. Også hos den lille købmandshandel har du mulighed for at købe friske mejerivarer, kød og grønt. Besøg øerne, der fra 1725 blev brugt som forvisningssted for livstidsfanger, som fx Dr. Dampe, der sad fængslet her fra 1826 til 1841 anklaget for “højforræderi og majestætsforbrydelse”.

HAMMERSHUS
Hammershus er en af de største borgruiner i Noreuropa. I næsten 500 år var borgen centrum i en både blodig dramatisk periode i bornholmernes hsitorie. Hammershus blev opført af ærkebisperne i Lund, som var herrer på borgen i mere end 200 år. Siden overgik borgen til den danske konge, som 1525-1575 gav Bornholm og fæstningen i pant til til Lybækkerne. Svenskerne sad på borgen et enkelt år (1658), indtil bornholmerme smed dem ud. Kom og oplev den særlige stemning på borgen – udsigten er fantastisk.

Leonora Christine
1660-61 sad den smukke kongedatter Leonora Christine og hendes mand Corfitz Ulfeldt i Manteltårnet som fanger under den hidsige kommendant Adolph Fuchs. De flygtede en nat ud af vinduet på fjerde sal ved hjælp af nogle lagener de havde bundet sammen. De landede først i den ydre borggård nedenfor Manteltårnet, hvor Corfitz mistede sin sko i mødingen. Så fortsatte de forbi Blommetårnet og ned ad de stejle klipper og svømmede over voldgraven. Det gik helt godt indtil byen Sandvig, hvor de blev pågrebet da de forsøgte at skaffe sig en båd til Sverige. Nu fik de som straf lov til at sidde hver for sig på hver sin etage

Borgens forfald
I 1743 forlod Bornholms vicekommendant Hammershus og flyttede til Rønne. Borgen var efterhånden meget i forfald og den var bidende kold at bo i om vinteren. Den havde været symbolet på magt i 500 år for bornholmerne. Men den mindede dem også om skattebetalinger, tvangsarbejde, fængsling og tyrani gennem mange år. Derfor skyndte de sig også med at nedbryde borgen hurtigst muligt. Billige byggematerialer blev sejlet til Christiansø, Hasle eller Rønne og genbrugt med stor begejstring. så i dag kan vi finde gode gamle bygningern med solidt tømmer eller de store munkesten rundt omkring på Bornholm eller Christiansø.

Fredning af borgen.
I 1822 blev den ødelagte borg heldigvis fredet. Siden har man forsøgt at restaurere den lidt og der er nu næsten altid folk oppe at vedlige holde den idet vind og vejr tager hårdt på den udsatte borg og de mange besøg hvert år slider også en del på den.

Hammerhus-udstillingen
Udstillingen viser hvordan borgen så ud på sit højdepunkt omkring år 1875 – dokumenterer livet på borgen, husholdning, fritid, riddere, dom og straf, byggeri m.m. Her findes en række fund fra borgen samt kopier af klæder, våben, værktøj m.m.